free joomla slider module

Forside

28.januar 2020

Denne ekstraordinære generalforsamling indkaldes, da en enig bestyrelse ønsker at lukke foreningen.

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Mødet afholdes:

onsdag den 5. februar 2020 Kl.: 17:00

i Helsingør Frivilligcenter, 2. sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

4. Ophør / lukning af foreningen.

5. Eventuelt.

Denne ekstraordinære generalforsamling indkaldes, da en enig bestyrelse ønsker at lukke foreningen.

Derfor udsendes denne indkaldelse til samtlige betalende medlemmer og vi gør opmærksom på at et simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer kan vedtage beslutningen.

Stemmeberettigede medlemmer (medlemmer som har betalt kontingent 2019) kan give deres mening tilkende under punkt 3 – eller stille spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jette Mercuri, sekretær

Kalaaliaraq Nordsjælland

------------


INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Mødet afholdes:

Søndag den 1. september 2019 kl. 15.00 i

Helsingør Frivilligcenter 2.sal, Hamlet - Helsingør

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af ny formand
  6. Sammensætning af ny bestyrelse
  7. Eventuelt

 

Nuværende formand Poul Hansen, har trukket sig som formand. For at foreningen kan fortsætte, er det nødvendigt at vælge en ny formand – og eventuelt danne en ny bestyrelse.

På bestyrelsens- og foreningens vegne, vil vi opfordre til stort og engageret fremmøde, for at sikre foreningens fortsatte virke. Hvis der ikke kan vælges en ny formand og ikke kan dannes en fortsat bestyrelse, kan foreningen ikke fortsætte og må opløses.

Bestyrelsen modtager gerne opstillingsforslag til en ny formand inden fredag den 30. august 2019.

 

Den nuværende bestyrelse er: Kim Wentzel (kasserer), Jesper Høegh (næstformand), Marius Nielsen (bestyrelsesmedlem), Jette Mercuri (bestyrelsesmedlem og sekretær), Else-Marie Herholt Jensen (suppleant), samt Jens Kirkegaard (2. suppleant). Bestyrelsen fortsætter gerne efter valg af ny formand.

Hvis det efter vedtægternes punkt 5 – valg af ny formand – bliver nødvendigt at behandle punkt 6 – med ændringer til nuværende bestyrelse, hører vi også gerne fra medlemmer der kan- og vil, være interesseret i at deltage i foreningens bestyrelsesarbejde.

 

Med venlig hilsen

Jette Mercuri, sekretær 

Mobil : 28929775

Kalaaliaraq Nordsjælland

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Efter generalforsamlingen lørdag 02.februar 2019 er den nye bestyrelse følgende:

 

Formand: Poul Hansen  (Trådt ud pr.12.juni 2019)

Næstformand: Jesper Høegh

Kasserer: Kim Wentzel

Bestyrelsesmedlem: Marius Nielsen 

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Jette Mercuri

1. Suppleant: Else Marie H. Jensen

2. Suppleant: Flemming Gjellebøl (Trådt ud)

Revisor: Carsten Siegstad

Revisor: Jens Kirkegaard

 

------------------------------------------------------------ 

plakat A3

 

Medlemskab

For at være medlem i foreningen koster det et årligt kontingent på 100 kr eller 200kr pr. hustand.

Du kan melde dig ind i foreningen via bankoverførsel til:

Arbejdernes Landsbank 

Reg: 5357 Konto: 0000246634

eller

MobilePay :  69 949

 

Du skal huske at skrive dit fulde navn ved overførsel
samt skrive en mail med dine kontaktinformationer.

CVR-nr.: 37666564

 


Kalaaliaraq, email: kontakt@kalaaliaraq.dk
CVR: 37666564, Arbejdernes Landsbank, reg.nr.: 5357, kontonr.: 0000246634, MobilePay: 69 949
www.kalaaliaraq.dk, Facebook: kalaaliaraq nordsjælland