Om os

Kalaaliaraq har til formål at formidle grønlandsk kultur, samt at udfylde behovet for et forsamlings- og tilholdssted for grønlændere og andre, som har en interesse for grønlandsk kultur og åndsliv.

 

Kalaaliaraq's  formål handler om at holde liv i den dybe og rige grønlandske kultur, som netop handler om at tage os af vores medmennesker og være nærværende, fortællende og aktivt hjælpende for hinanden. Dette er en værdi der vil være en berigelse for vort rigsfællesskab og ikke mindst vores grønlandske frænder i Nordsjælland.

 

Vi laver også ture ud af huset til de store grønlandske arrangementer, bl.a. til Grønland i Tivoli D. 31. Juli og 1. August, samt til julehilsen til Grønland. Samt have boder med salg af grønlandske artikler og mad til kulturelle begivenheder ved Kulturnætter og kulturfestivaller. Vi arrangerer kørsel for de ældre og dårligt gående.

 

Derudover er Helsingør og Uummannaq venskabsbyer, og vi kan være et effektivt bindeled, hvor vi kan være behjælpelige med arrangementer og promovering af disse, bl.a. kommer der jævnligt opvisninger fra børnehjemmet i Uummannaq til Helsingør, hvor vi kan assistere.

 

Vi vil også tilbyde tolkearbejde for de offentlige og for private virksomheder.

Fodspor          Fodspor - Nordøst Grønland

Vision

Foreningen Kalaaliaraq har en vision om at danne et Grønlandsk hus i Nordsjælland på lige fod med De Grønlandske huse i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

 

Det Grønlandske hus bliver et kulturhus i Helsingør som er stiftet under foreningen Kalaaliaraq, hvis formål vil blive at formidle grønlandsk kultur, samt at udfylde behovet for et forsamlings- og tilholdssted for grønlændere og andre, som har en interesse for grønlandsk kultur og åndsliv.

 

Det grønlandske hus skal danne rammer for mange forskellige aktiviteter. Der bliver blandt andet holdt folkeoplysning bl.a. ved at holde foredrag om grønlandsk kultur også i samarbejde med Nanu Børn, kurser vedrørende grønlandsk håndarbejde, fællesmadlavning, grønlandsk kor, grønlandsk kulturbevarende håndarbejde og grønlandsk polkaforening i huset, samt udstillinger fra grønlandske kunstnere.

 

I huset skal også findes en kaffestue (Kaffemik), som skal være åben i hverdagene og når der afholdes begivenheder i Huset. I kaffestuen vil man kunne få kaffe & the, kage, brød med grønlandsk pålæg samt diverse grønlandske drikkevarer tilkøbes. Udover salg af mad, får kaffestuen også et udvalg af grønlandsk proviant, musik og litteratur til salg, ligeledes er der mulighed for at læse grønlandske aviser og blade. To til tre gange om måneden skal der organseres madaftener, hvor der vil være underholdning eller interessante foredrag efter maden.

 

Det Grønlandske Hus vil organisere gudstjenester, koncerter, kultur, børnebegivenheder og fester.

 

Vi vil have besøgstjenester for ældre samt efterskoleelever i Nordsjælland. (Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furresø, Helsingør, Hillerød, Rudersdal, Gribsskov, Lyngby Taarbæk Kommune).

 

Skoletjeneste kan bl.a komme ud i skolerne og undervise om Grønland og kultur. F.eks. afholdes der hvert år Kronborg Cup, som er et fodboldstævne, hvor grønlandske børnefodboldhold kan gæste ved turneringen. Her kan vi være en ekstra ressource for de grønlandsktalende børn der er rejst bort fra deres land.

Vi ønsker, at alle med interesse for Grønland og grønlandsk kultur, skal føle sig velkomne og trygge i huset, som vi ønsker at etablere.


Kalaaliaraq, email: kontakt@kalaaliaraq.dk
CVR: 37666564, Arbejdernes Landsbank, reg.nr.: 5357, kontonr.: 0000246634, MobilePay: 69 949
www.kalaaliaraq.dk, Facebook: kalaaliaraq nordsjælland